.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

Burmistrz J.H. Beer Drukuj Email

Johann Heinrich Beer, trzykrotny burmistrz Wodzisławia i kurator naszej parafii jest osobą mało znaną.

Wywodzą się z Turyngii, jednak ojciec burmistrza, także Johann Heinrich Beer urodził się w Coburg na Bawarii w 1744 roku. J.H. Beer junior urodził się 2 września 1771 roku. Do Wodzisławia przybywają z Opola, gdzie Johann Heinrich senior miał fabrykę skór (Lederfabrikanter). W 1794 roku Beer (prawdopodobnie senior) kupuje najpiękniejszą kamienicę w ówczesnym Wodzisławiu (dzisiaj Rynek nr 1, sklep CCC). Rok później siostra przyszłego burmistrza Fryderyka Wilhelmina (urodzona w 1778 r.) wychodzi za mąż za kupca Karla Friedricha Lonicera (jego ojciec był burmistrzem Legnicy). W Schlesische Provincialblaetter z 1796 roku jest informacja, że kupiec Heinrich Beer z Wodzisławia ożenił się z Amalią Leliot z Coestrin. Franz Henke w swojej kronice pisze, że po śmierci burmistrza Webera nowym burmistrzem został były kupiec Heinrich Beer. Mógł więc to być pierwszy ślub naszego burmistrza, który miał miejsce w Orsku (Urschkau) koło Głogowa. Pierwsza kadencja trwała od stycznia 1801 r. do czerwca 1809 r. w lutym 1804 r. rodzi mu się syn Rudolf Otto Mathias,który w tym samym roku umiera. Jego matką jest Maria Anna Carolina z d. Martinkowitz. Co się stało z pierwszą żoną i kiedy miał miejsce drugi ślub na razie nie wiadomo (mam nadzieję, że wkrótce uda się rozwiązać tę nie jedyną niewiadomą w życiorysie naszego dawnego parafianina). W lutym 1806 rodzi się drugi syn Rudolph Heinrich Julius Nestor, jednak i on umiera po trzech latach (kwiecień 1809). Johann Heinrich Beer miał także trzy córki z żoną Marią Anną: w 1808 r. urodziła się Louise Auguste Wilhelmine Amalie, która wyszła za mąż za Ernesta Dawida Wehowskiego z Zarziny (Ćwiklice/Pszczyna),ich ślub odbył się 3.08.1841 roku w Wodzisławiu a ślubu udzielił im staroluterski pastor Kellner.W 1811 rodzi się Maria Rosalia Johanna Eleonora, która 20.06.1833 r. wychodzi za mąż za wdowca Augusta Floethe, pastora z Jacobswalde (Kotlarnia) oraz najmłodsza Julie Henriette Pauline Charlotte urodzona w 1813 roku. Wychodzi ona za mąż 1.07.1835 za pastora Otto Ehlersa.  Adnotacje o ślubach dwóch młodszych córek są w parafialnej księdze ślubów, najstarszej w metrykach zboru staroluterskiego w Raciborzu. Ich ojciec jest wtedy burmistrzem Wodzisławia podczas drugiej kadencji (1831 – 1837). W adnotacjach jest również informacja, że Johann Heinrich Beer był wtedy kuratorem naszej parafii (Kirchenvorsteher), później jednak należy do grupy wodzisławskich staroluteran. W okresie pomiędzy pełnieniem funkcji burmistrza był sekretarzem sądowym (Justiz Secretair). W roku 1844 zostaje wybrany po raz trzeci na 6-letnią kadencję burmistrza, umiera jednak w połowie kadencji 28 czerwca 1847 roku. Zostaje pochowany 6 lipca na cmentarzu na Maruszach przez staroluterskiego pastora Gaudiana. Jego żona Maria Karolina z d. Martinkowitz umiera 7 marca 1856 roku w Wodzisławiu i zostaje pochowana obok męża przez tego samego pastora Gaudiana z Raciborza.

P.S.(7.02.15) W Schlesische Provinzialblaetter z 1796 r. znalazłem informację, że miejskim chirurgiem w Wodzisławiu (Stadtchirurgus in Loslau) był Hr. Martinkowitz. Może to oznaczać, że drugie małżeństwo burmistrza Beera było mieszane wyznaniowo i dlatego synowie byli ochrzczeni w naszym kościele, natomiast córki w kościele katolickim ( brak wpisów w naszych księgach). Później jednak córki wychodzą za mąż za protestantów.

F.I.Henke w "Kronice ..." na str.69 pisze, że w roku 1844 przejął urząd burmistrza sekretarz sądowy H. Beer, chociaż w podeszłym wieku i fizycznie osłabiony, jeszcze po raz trzeci (przejął) ster tutejszego miasta na 6 lat. Jego osłabienie fizyczne jednak coraz bardziej stało się widoczne i już po dwóch latach poczuł się zmuszonym oddać urząd zastępcy i zmarł 28 czerwca 1847 roku.