.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

Ks. Wilhelm Krebs (Johann Wilhelm Ludwig) Drukuj Email

Ks. Krebs był nauczyciel domowym w Leszczynach u hrabiego von Laszowski.

Urodził się w Peitz  - (miasto w Łużycach, powiat Spree-Neisse).

Studiował teologię na Uniwersytecie w Halle. Ordynowany 13 lutego 1791 roku na kaznodzieję w Dyhrngrund koło Loslau (Marusze) na miejsce zmarłego księdza Sarganka.

30 listopada 1791 roku zostaje powołany na proboszcza tej parafii przez patrona hrabiego von Reichenbach. Jednak już w 1793 roku zostaje przeniesiony  przez tegoż hrabiego do parafii w Rozumicach (Roesnitz). Na czas jego pastorowania w Rozumicach przypadły najważniejsze wydarzenia:

1. Rozpoczęty w 1795 r. proces o kościół, zakończony sukcesem 27 czerwca 1800 r. (głównie dzięki dokumentom znalezionym w Archiwum w Wodzisławiu)

2.Pprzekazanie ewangelickiemu zborowi starego parafialnego kościoła i plebanii z należącymi do nich własnościami.

3. Budowa nowego domu parafialnego w latach 1802-1804 oraz poświęcenie 18 października 1807 r. nowo wybudowanego kościoła parafialnego.

Ks. Krebs został superintendentem.