.
Zapraszamy na

nabożeństwo

Konfirmacyjne
i Pamiątkę
Poświęcenia
Kościoła Św. Trójcy
dnia 27.05.2018 roku
godz. 10:15

kazanie wygłosi

NPW Ks. Biskup
Jan Szarek


Informacje Parafialne

- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:15

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

---------------------------------------------

- Nr konta Parafii: Bank Spółdzielczy Wodzisław Śl.

Kod SWIFT: POLUPLPR

79 8468 0000 0010

0000 0680 0001

 

500 lat REFORMACJI

Parafia Ewangelicka na Maruszach Drukuj Email

Po zajęciu Śląska przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego w latach 1740 – 42 zaczęły się odradzać zbory luterańskie. W roku 1742 powstała parafia w Pszczynie, rok później w Rozumicach (Roesnitz), następnie w Golasowicach w 1765 roku i w 1776 powstaje parafia na Maruszach (Dyhrngrund – Loslauer Kirche). Bezpośrednią przyczyną założenia parafii na Maruszach były powstające na tym terenie kolonie fryderycjańskie, zakładane przez Zofię v. Dyhren z domu Crausen, właścicielkę Wodzisławia, czy landrata pszczyńskiego Maksymiliana v. Skrbeńskiego właściciela Gołkowic.

Kościół powstał na terenie kolonii Marusze (Dyhrngrund) po otrzymaniu 28 października 1776r. zgody od Fryderyka Wielkiego. Po zabezpieczeniu hipotecznym kapitału fundatorka Zofia v. Dyhren powołała 27 listopada 1776r. na stanowisko proboszcza na Maruszach dotychczasowego proboszcza parafii w Pawłowie koło Trzebnicy Jana Sarganka (Johann Sarganeck, urodzony w Cieszynie w 1722 roku), który przybył do wodzisławskiego zboru na początku 1779 roku. Był pastorem do roku 1791, kiedy to, wg. kroniki Henkego, zrezygnował z funkcji ze względu na wiek, natomiast wg. innych źródeł, zmarł. Ówczesny właściciel Wodzisławia hrabia Heinrich Leopold v. Reichenbach, powołał na jego miejsce 30 listopada 1791r. Wilhelma Krebsa , którego w 1793 roku przeniósł do kościoła w Rozumicach (Roesnitz). Na Maruszach natomiast 14 lutego 1793 r. powołał na proboszcza Karola Wilhelma Naglo z Rybnika. Po odejściu pastora Naglo do parafii Zbawiciela w Tarnowskich Górach, proboszczem na Maruszach w 1802 roku zostaje ks. Christian Gottlieb Schurmann, który pełni tę funkcję do swojej śmierci w 1815 roku(wg.kroniki Henkego). Ksiądz Schurmann zmarł 14 marca 1840 roku w Byczynie (Pitschen), w wieku 69 lat. Nowym proboszczem administratorem zostaje ks.J. Klar z Rybnika. Za jego kadencji parafia przenosi się do Wodzisławia.