.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

Życiorys Ks. Jana Bolesława Fusska Drukuj Email

Ksiądz Jan Bolesław Fussek

syn Jana Fusska i Zuzanny Zender, urodzony: 24.09.1913 r. w Jasienicy.

Ochrzczony: 12.10.1913 r. w Parafii EA w Jaworzu.

Przez pięć lat uczył się w szkole powszechnej w Jasienicy. Następnie w latach 1924-1932 uczęszczał do ośmioklasowego gimnazjum w Bielsku-Białej.

W 1937 r. ukończył Wydział Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim.

27.02.1938r. w Kościele Św. Trójcy w Warszawie miała miejsce jego ordynacja, którą poprowadził ówczesny Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ksiądz Juliusz Bursche.

Od 01.03.1938 r. odbywał wikariat w Parafii w Wiśle, gdzie proboszczem był przyszły Biskup Kościoła Ksiądz Andrzej Wantuła.

Od 01.02.1939r. był wikariuszem w Cieszynie, a proboszczem Parafii Cieszyńskiej był senior Diecezji Cieszyńskiej Ksiądz Karol Kulisz /założyciel Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer, Domu Dziecka i Domu Opieki dla osób starszych i chorych/

Od września 1940r. pracuje w tejże parafii już nie jako ksiądz, lecz jako pomoc kancelaryjna. Odbywa także półroczne studium w seminarium teologicznym w Lipsku.

W Ewangelickiej Parafii w Błędowicach w okresie od XI.1941r. – VIII.1943 r. jest księdzem u boku Księdza Korneliusa Wilhelma Guttenbergera, który przed II wojną światową do 1937 roku był proboszczem w Ruptawie.

Ksiądz Jan B. Fussek zostaje wcielony do wojska i w sierpniu 1944 r. zostaje ranny w Górach Harz.

23.01.1945 r. żeni się w Stonawie z Zofią z d. Klimsza z Suchej Górnej.

Od.01.09.1945r. do 31.03.1946r. jest katechetą w Suchej Górnej.

Od 01.09.1946r. do 30.XI.1950 r. jest duszpasterzem Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. W tym czasie Diakonat prowadził Dom Dziecka dla 120 sierot i Dom Opieki. Ks.Fussek współpracował z diakonisami: siostrą przełożoną Danutą Gerke  i z siostrą Jadwigą Kunert.

Od 01.12.1950r. zostaje skierowany przez władze naszego Kościoła jako administrator Parafii w Ruptawie i w Gołkowicach. Od zakończenia II wojny światowej parafiami tymi opiekowali się ksiądz Alfred Fierla z Suchej i ksiądz Józef Krop z Golasowic. W Ruptawie trzeba było najpierw dokończyć remont plebanii po zniszczeniach wojennych. Pierwsze nabożeństwo w Ruptawie odprawił w dniu 15.08.1950r.  z okazji pamiątki założenia i poświęcenia kościoła.

Dnia 26.08.1951r. przeprowadzono wybory proboszcza, a dnia 28.10.1952 r. nastąpiła instalacja ks. J.B. Fusska na proboszcza w Ruptawie z udziałem ks. bp dr Karola Kotuli i ks. radcy Edwarda Romańskiego z Rybnika.

Ks. proboszcz Fussek organizował w Ruptawie na nowo chór kościelny, którym sam dyrygował i nieraz sam śpiewał pomagając tenorom. Już w 1952 r. chór ten uczestniczył w Katowicach w Zjeździe Chórów Diecezji Katowickiej. Chór występował także w parafiach: Golasowice, Goleszów, Wisła, Jasienica i Drogomyśl gromadząc w ten sposób fundusze na remont organów w Ruptawie. Dzięki temu uzupełnionych zostało 350 brakujących piszczałek zniszczonych podczas działań wojennych. Poświęcenia nowo wyremontowanych organów w dniu 15 sierpnia 1956r. dokonał ks. radca Edward Romański z Rybnika. Dwa lata wcześniej bo w 1954r.  ks. prob. Jan Fussek  wraz z parafianami założył społeczny komitet elektryfikacji Ruptawy. Dzięki temu wykonano instalację elektryczną kościoła i plebanii.

Dnia 06.05.1956 r. z inicjatywy ks. proboszcza Fusska rada parafialna podjęła uchwałę o budowie sali parafialnej. Dnia 13.12.1959r. ks. senior Alfred Hauptmann z Zabrza  dokonał aktu poświęcenia tej salki. Podczas uroczystości kazanie wygłosił ks. Jan Motyka z Pszczyny na tekst: z Księgi Jozuego 24,15b. Liturgię odprawił miejscowy proboszcz ks. Jan B. Fussek. W salce śpiewał chór parafialny. Dotąd w kancelarii odbywały się próby chóru, lekcje religii, godziny biblijne, oraz inne uroczystości parafialne.

Poświęcenie dzwonu zakupionego w Diecezji Wrocławskiej dla kościoła w Ruptawie odbyło się 15.11.1959 r.

Z dniem 30.03.1952r. władze Kościoła przydzieliły Mu także administrowanie parafią w Wodzisławiu Śl. I od razu zabrał się do odbudowy tamtejszego zabytkowego kościoła św. Trójcy przy ul. Minorytów. Dnia 15.09.1957r. miała miejsce uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego. Natomiast poświęcenie kościoła nastąpiło w 1963r. Śpiewały połączone chóry: z Ruptawy i Gołkowic. Przemawiali: prezes synodu Kościoła  ks.dr Waldemar Gastpary z Warszawy, ks. kons. Jan Karpecki z Mikołowa, Ks. Edward Romański z Rybnika. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks.prezes dr Woldemar Gastpary. Wtedy parafia wodzisławska liczyła 250 parafian. Było to przedsięwzięcie trudne, wydawać by się mogło, że niemożliwe do zrealizowania. Zwyciężył jednak zapał księdza Fusska.

Dzięki temu w 1963r. został poświęcony po odbudowie ze zniszczeń wojennych kościół ewangelicki w Wodzisławiu Śl.

W 1974 r. władze państwowe dostrzegły osiągnięcia ks. Jana Bolesława Fusska i przyznały Mu odznaczenie „Zasłużonych dla Odbudowy Województwa Katowickiego”.

W piątek 8.11.1974r. Ks. J.B. Fussek jadąc na motorowerze z Gołkowic, gdzie prowadził kolejną budowę, mianowicie rozpoczętą budowę domu parafialnego, zasłabł i stracił przytomność. Po przewiezieniu karetką pogotowia ratunkowego do szpitala w Wodzisławiu Śl., stwierdzono u niego wylew krwi do mózgu.

Zmarł 17.11.1974r. w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Przeżył 61 lat w tym 30 lat w  małżeństwie z Zofią z domu Klimsza. Z najbliższych w chwili śmierci pozostawił: żonę, dwie córki Janinę i Aleksandrę, syna Jerzego, dwóch zięciów, dwie wnuków, brata i siostrę z rodzinami. Pogrzeb ks. Jana Bolesława Fusska odbył się 22. listopada 1974 r.przy udziale ks. bpa dra Andrzeja Wantuły, kilkudziesięciu księży i licznie zgromadzonych parafian. Była to manifestacja. Nabożeństwo żałobne odbyło się w Ruptawie. W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego żegnał zmarłego ks. bp Andrzej Wantuła. Kazanie wygłosił ks. radca Jan Motyka z Pszczyny. W imieniu osieroconych parafii Ruptawa, Gołkowice i Wodzisław Śl. żegnał Zmarłego ks. Marcin Lukas z Wodzisławia Śl. Dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych odbył się w Jasienicy, skąd pochodził. Ksiądz radca Ryszard Janik wygłosił kazanie w kościele w Jasienicy i błogosławieństwo nad grobem na miejscowym cmentarzu.

Swoją działalnością duszpasterską, administracyjną i osobistą postawą ksiądz Jan Bolesław Fussek wzbudził szacunek i sympatię wśród parafian, władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i władz samorządowych.