Kamień Węgielny pod nową Plebanię Drukuj

1.07.2012 roku rozpoczęto budowę nowego budynku DOMU PARAFIALNEGO przez symboliczne wmurowanie Kamienia Węgielnego, którego dokonał Zwierzchnik Diecezji Katowickiej NPW Ks. Biskup Tadeusz Szurman w obecności miejscowego Proboszcza, zaproszonych gości - ks. Prałata Bogusława Płonki, ks. proboscza Rafała Millera  oraz licznie zgromadzonego zboru wodzisławskiego.

 


Przemówienia gości po wmurowaniu Kamienia Węgielnego

Prosząc w modlitwie o Boże błogosławieństwo dla rozpoczętej inwestycji parafialnej mamy nadzieję, że w roku 2013 nowy dom parafialny zostanie poświęcony na nową siedzibę parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim.

 


Zgromadzeni wierni na uroczystości

Niechaj łaskawy i miłosierny Bóg błogosławi naszym planom.