.
Zapraszamy na

nabożeństwo

Konfirmacyjne
i Pamiątkę
Poświęcenia
Kościoła Św. Trójcy
dnia 27.05.2018 roku
godz. 10:15

kazanie wygłosi

NPW Ks. Biskup
Jan Szarek


Informacje Parafialne

- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:15

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

---------------------------------------------

- Nr konta Parafii: Bank Spółdzielczy Wodzisław Śl.

Kod SWIFT: POLUPLPR

79 8468 0000 0010

0000 0680 0001

 

500 lat REFORMACJI

Kamień Węgielny pod nową Plebanię Drukuj Email

1.07.2012 roku rozpoczęto budowę nowego budynku DOMU PARAFIALNEGO przez symboliczne wmurowanie Kamienia Węgielnego, którego dokonał Zwierzchnik Diecezji Katowickiej NPW Ks. Biskup Tadeusz Szurman w obecności miejscowego Proboszcza, zaproszonych gości - ks. Prałata Bogusława Płonki, ks. proboscza Rafała Millera  oraz licznie zgromadzonego zboru wodzisławskiego.

 


Przemówienia gości po wmurowaniu Kamienia Węgielnego

Prosząc w modlitwie o Boże błogosławieństwo dla rozpoczętej inwestycji parafialnej mamy nadzieję, że w roku 2013 nowy dom parafialny zostanie poświęcony na nową siedzibę parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim.

 


Zgromadzeni wierni na uroczystości

Niechaj łaskawy i miłosierny Bóg błogosławi naszym planom.