Poświęcenie nowego ołtarza i ambony Drukuj

Parafia Ewangelicka w Wodzisławiu Śląskim przeżyła w ostatnich dniach wielką uroczystość rekonsekracji zabytkowego ołtarza i ambony przywiezionych z nieczynnego Kościoła w Stawiszynie (wielkopolska), podczas której gościliśmy Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Ks. Biskupa Jerzego Samca, oraz Zwierzchnika Diecezji Katowickiej, której częścią jest Parafia w Wodzisławiu Śląskim ks. Biskupa Tadeusza Szurmana.


Z przemównia ks. dra Krzysztofa Reja: "Parafia ewangelicka w Kaliszu - właścicielka nieruchomości stawiszyńskich wyraziła zgodę użyczenia i przekazanie ruchomaliów tj. ołtarza i ambony, aby zabezpieczone i uchronione przed zniszczeniem mogły służyć na chwałę Bożą w nowej Parafii w Wodzisławiu Śląskim...
Rozpoczęły się formalności, które zakończyły się pełnym sukcesem. Niech mi będzie wolno z tego miejsca serdecznie podziękować NPW Ks. Biskupowi Januszowi Jaguckiegmu i Wiceprezesowi Konsystorza, Panu Adamowi Pastucha, Ks. Biskupowi Michałowi Warczyńskiemu z Sopotu, Ks. Biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi z Katowic i Mecenasowi Bernhardowi Rozwałce z Poznania za osobiste zaangażowanie  i pomoc w rozmowach z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
Obiekty jak widzimy są nie tylko przewiezione, ale zabezpieczone i odrestaurowane pod fachowym okiem najlepszych specjalistów.


Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do ochrony zabytkowych sprzętów stanowiących własność Kościoła, zdobiących wnętrze tej pięknej świątyni i służących naszym współwyznawcom zgodnie ze swoim właściwym przeznaczeniem.
Niechaj nadal z tej ambony płynie żywe, czyste i niesfałszowane Słowo Boże, a Stół Pański niech będzie, jak dawniej, źródłem wzruszeń i błogosławieństw...."

Starania o ołtarz i ambonę rozpoczęliśmy na początku 2008 roku. Uzyskanie pozwolenia na przewiezienie ołtarza i ambony nie było łatwe, gdyż były one wpisane na listę zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego. Kiedy już wszystkie pozwolenia zostały wydane specjalistyczna grupa pojechała zdemontować zabytkowe ruchomalia - tak wspomina miniony czas Proboszcz Parafii Ks. Daniel Ferek.

Jubileuszowe kazanie podczas uroczystości wygłosił Ks. Bp. Tadeusz Szurman z Katowic,

zaś końcowego Błogosławieństwa wszystkim zebranym udzielił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec.

Podczas uroczystości w ewangelickim Kościele Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim słowo pozdrowienia przekazał również Ks. Prałat Bogusław Błonka i Prezydent Miasta Pan Mieczysław Kieca.

Cieszymy się, że z Bożą pomocą udało się uratować przed zniszczeniem piękny drewniany ołtarz i ambonę, że nasz Kościół jest z każdym dniem piękniejszy. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcali swój czas i swoje siły, by zrealizować to jakże trudne przedsięwzięcie.

                                                                 Wodzisław Śląski 10.10.2010 r. "Soli Deo Gloria"