.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

Jubileuszowy Koncert chóru JADWIGA Drukuj Email

W ostatnią niedzielę października br. w kościele ewangelickiem św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim odbył się koncert z okazji obchodów 90-lecia istnienia Chóru Mieszanego JADWIGA z Wodzisławia Śl. – Radlina II. Uroczysty koncert rozpoczęli Pani Donata Miłowska oraz Pan Ryszard Ucher – dyrygenci chóru JADWIGA, którzy serdecznie powitali wszystkich zgromadzonych w kościele.  

Przed występem Jubilata wysłuchaliśmy utworu instrumentalnego w wykonaniu Wodzisławskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Pana Ryszarda Ucher.  


Występ wodzisławskiej orkiestry kameralnej

Pani Donata Miłowska- drugi dyrygent chóru, przybliżyła nam historię i genezę powstania chóru JADWIGA. Czas narodzin chóru zbiega się z czasem ponownego uzyskiwania niepodległości przez Polskę. Dla narodu polskiego wszelkie inicjatywy, które miały na celu krzewienie polskości były bardzo ważne, a taką inicjatywą było m.in. tworzenie towarzystw śpiewaczych. Chór krzewił pieśnią słowo i kulturę polską uczestnicząc w corocznych zjazdach śpiewaczych. Pierwszym prezesem po II wojnie światowej został Augustyn Brachmański a zaraz po nim Paweł Kowol, który pełnił tę funkcję przez 50 lat a obecnie jest prezesem honorowym i razem z chórem obchodzi swoje 90-te urodziny. Od 1998 r. patronat nad chórem sprawuje Urząd Miasta Wodzisławia Śl, co przynosi wiele korzyści. W dalszej części uroczystości zaproszeni goście złożyli życzenia, wyrazy uznania, gratulacje i podziękowania  wszystkim członkom chóru oraz osobom związanym z chórem. Uczynili to m.in. prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca. 

Życzenia i gratulacje Prezydenta miasta

Życzenia przekazali również Pan Jerzy Rosół – Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Zarząd Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz parlamentarzyści Antoni Motyczka, Krzysztof Gadowski, Adam Gawęda, Ryszard Zawadzki, którzy odznaczyli Prezesa Honorowego Pana Pawła Kowola i obecnego Prezesa Chóru Pana Benedykta Rek medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” . 

Wręczenie medali

Pierwszym utworem, który wysłuchaliśmy w wykonaniu chóru był utwór chóralny jednego z największych włoskiego kompozytorów renesansu Giovani Luigi da Palestrina. 

 


Występ chóru pod dyrekcją Donaty Miłowskiej

W dalszej części koncertu mieliśmy okazję wysłuchać m.in. dwie części mszy św. Ludwika autorstwa J.Hendla, Divertimenti D-dur część II i III Mozarta oraz pieśni świeckie nawiązujące  do genezy powstania chóru JADWIGA tj. „Ojcowski Dom” oraz „Pieśń o domu”. Ostatnią pieśnią zaprezentowaną przez chór był pieśń wieczna Mozarta "Ave verum corpus".Zasłuchana publiczność


Pamiątkowe zdjęcie