.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

10-cio lecie służby naszego Proboszcza Drukuj Email

5 września nasza Rada Parafialna z Wodzisławia Śląskiego zorganizowała swojemu Proboszczowi Ks. Danielowi Ferek uroczystą niespodziankę z okazji 10-cio lecia ordynacji na Księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaproszono dwóch gości: Ks. Andrzeja Czyża u boku, którego wodzisławski Proboszcz rozpoczynał swoją służbę w Parafii skoczowskiej oraz Ks. Dziekana Bogusława Płonkę - proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej w Wodzisławiu Śląskim. 


od lewej: Ks. Dziekan B. Płonka, Ks. Proboszcz D. Ferek, Ks. A. Czyż 

Podczas uroczystego nabożeństwa przedstawiciele różnych gremiów parafialnych złożyły swojemu duchownemu życzenia.

 .


Życzenia i kwiaty dla Proboszcza

Rada Parafialna wręczyła Ks. Danielowi nową komżę, z życzeniami, by używał jej w wodzisławskim kościele.

   

Uroczystości zakończono wspólną modlitwą i życzeniami Bożego błogosławieństwa na dalsze lata służby naszego Proboszcza.