.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

Pamiątka Poświęcenia Kościoła św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim Drukuj Email

           W niedzielę 7 czerwca 2009 r. Parafia Ewangelicko – Augsburska Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim obchodziła Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła. Uroczystość tą uświetnił chór z Wisły dyrygowany przez p. Marię Śliż. Na uroczystość przybył również proboszcz parafii wiślańskiej ks. Waldemar Szajthauer. Szanownych gości i naszych parafian serdecznie powitał proboszcz naszej parafii wodzisławskiej ks. Daniel Ferek. W swym powitaniu podkreślił, że w pierwszych dniach swojej służby kapłańskiej przed 10 laty, to ks. Waldemar Szajthauer pomagał mu i wspierał go swoimi radami.


Przed koncertem chóru z Wisły

          Przed rozpoczęciem świątecznego nabożeństwa, chór z Wisły wystąpił z przepięknym koncertem pieśni kościelnych. Koncert rozpoczęła pieśń „Wierzyć mnie, Panie, ucz, modlić się ucz!”. Obecni oczarowani zostali jednocześnie nie tylko wspaniałym śpiewem, ale również i autentycznymi strojami wiślańskimi dyrygentki, chórzystek i chórzystów. 


Chór podczas koncertu

           Kazanie wygłosił ks. Waldemar Szajthauer.  Kaznodzieja sięgając do wyznaczonej perykopy na Święto Trójcy Świętej, która mówi o rozmowie Jezusa z Nikodemem i wzywa do nowego, odrodzonego życia, powiedział: 


Kazanie ks. Waldemara Szajthauera

          „Synonimami słowa „odrodzić”, są określenia: powołać do życia, dać nowe życie, poprawić, odnowić. Zanim wgłębimy się w treść tych słów, spójrzmy Drodzy na tą świątynię, której pamiątkę poświęcenia, w dziękczynieniu za nią Bogu, dziś przeżywamy. Gdy za sprawą hrabiego Ernesta von Strachwitza, który kupił ją na potrzeby tutejszej parafii ewangelickiej, na nowo zaczęła tętnić życiem gromadzących się w jej wnętrzu wiernych, była zaniedbana i zniszczona, niosła na sobie ślady pożaru i opuszczenia. Wymagała odnowy. Po ponad stu latach, na skutek bombardowania na koniec II – giej Wojny Światowej a później pożaru pozostały tutaj jedynie mury. Wydawało się, że los świątyni jest przesądzony. Postanowiono jednak dać jej „nowe życie”, niejako odrodzić ją do nowego życia. Remont a raczej odbudowa trwała 10 lat. Budowniczym, który z nadzieją podjął się odbudowy był ówczesny proboszcz parafii ks. Jan Fussek. W sierpniu 1963 roku miała miejsce rekonsekracja. Społeczność ewangelicka przywróciła jej dawną świetność. Historyk odnotował: „Dzięki ich (ewangelików) staraniom Kościół ten, niczym mitologiczny Feniks, odrodził się ze zgliszcz i ostał tym samym jako jeden z nielicznych na ziemi wodzisławskiej zabytków o średniowiecznym rodowodzie”. Dziś, jak niemal cały czas w historii tej świątyni niezależnie od wspomnianych wielkich remontów i odbudowy, dalej trwają prace, które zmierzają do jej odnowy, do poprawy jej kondycji’. Mówiąc o odnowie budynku wskazał kaznodzieja na konieczność odnowy życia każdego człowieka, by było to życie nakierowane na Jezusa Chrystusa. W zakończeniu kazania powiedział: „Jak Nikodem, tak i Wy Drodzy przychodźcie do Jezusa właśnie tu, do tej świątyni, aby czerpać ze zdrojów owej żywej wody, którą Jezus ofiarowuje w Swoim Słowie i Sakramencie. A wówczas jak ta świątynia, która niczym ów Feniks, z popiołów odrodziła się do nowego życia tak i wy powstawać będziecie stale na nowo do odrodzonego życia z Jezusem i w Nim. Tego Wam, Waszemu Proboszczowi i całej Radzie Parafialnej życzę, dziękując w imieniu własnym jak i w imieniu naszego chóru parafialnego za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Trójjedyny Bóg niech pozostanie z Wami w łasce i miłości”.

         


Duchowni podczas liturgii końcowej

         Na zakończenie nabożeństwa Błogosławieństwa Bożego udzielił ks. Waldemar Szajthauer a obecni odśpiewali pieśń „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie”. Po zakończeniu nabożeństwa goście i parafianie dzielili się wrażeniami z pięknego występu chóru i z podnoszącego na duchu kazania.  Kolejnym punktem świętowania było spotkanie przy stole w naszej wodzisławskiej plebani, wspólny obiad oraz śpiewanie i wspomnienia...

 


Rozmowy po nabożeństwie