.
Zapraszamy na

NABOŻEŃSTWA
NIEDZIELNE

Kancelaria Parafii
ul. Minorytów 10
czynna codziennie.
tel. 32 4554504

 


Informacje Parafialne

Nr konta Parafii:

Mikołowski 
Bank Spółdzielczy

91 84360003 0101 0400 0680 0002

KOD SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy za każdą ofiarę
Bóg zapłać!


- W pierwszą niedzielę miesiąca Nabożeństwo spowiednio-komunijne o godzinie 8:45

- W pozostałe niedziele i święta Nabożeństwa o godzinie 10:15

- Podczas nabożeństwa   odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej dla dzieci w sali parafialnej

- Spotkania Koła Pań w 1 sobotę miesiąca

- Godzina Biblijna w każdy wtorek o godz. 18:00

- Spotkania młodzieży w każdą sobotę o godzinie 17:00

- Lekcje religii odbywają się według ustalonego planu

500 lat REFORMACJI

Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Drukuj Email

          Tradycyjnie w miesiącu styczniu obchodziliśmy coroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W ramach tego Tygodnia, w naszym mieście, zgodnie z wieloletnią już tradycją odbyły się dwa nabożeństwa ekumeniczne.

 

Wspólna modlitwa w Kościele WNMP w Wodzisławiu Ślaskim

           W niedzielę, 18 stycznia br. w sąsiadującym z naszą świątynią, rzymsko-katolickim kościele pw. WNMP odbyło się pierwsze nabożeństwo ekumeniczne. Wzięli w nim udział duchowni i wierni z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz grupa naszych parafian z ks. Danielem Ferkiem. Obecnych bardzo serdecznie powitał proboszcz ks. dziekan Bogusław Płonka, którego życzliwości, my ewangelicy doświadczamy na co dzień. Wspólna modlitwa, śpiew i wsłuchiwanie się w Słowo Boże połączyło wszystkich obecnych. W czasie nabożeństwa śpiewał chór kościelny parafii rzymsko-katolickiej. Ks. Daniel Ferek najpierw odczytał Ewangelię, a następnie wygłosił kazanie. Tematem przewodnim kazania były słowa Ewangelii „ ...aby wszyscy byli jedno...”.  Zarówno wielkie sprawy, takie jak wzajemne poszanowanie, modlitwa o pokój na całym świecie, ale i drobne sprawy takie jak pomoc przy remoncie naszego kościoła są drogą prowadzącą do jedności chrześcijan, do nie podzielonego Kościoła Chrystusa. To Chrystus łączy wszystkich chrześcijan. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi.

   
                                                      Chór Parafii WNMP w Wodzisławiu Śląskim            

         We wtorek, 20 stycznia br. w naszym ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy odbyło się drugie nabożeństwo ekumeniczne. W nabożeństwie tym, oprócz naszych parafian, wzięła udział liczna grupa wiernych z sąsiedniej parafii rzymskokatolickiej z ks. dziekanem Bogusławem Płonką. Zgromadzonych  bardzo serdecznie powitał ks. Daniel Ferek, wyrażając swoją radość ze wspólnej modlitwy katolików i ewangelików do Chrystusa. Ewangelię odczytał i kazanie wygłosił ks. Dziekan Bogusław Płonka. W kazaniu nawiązującym do słów „ ...aby wszyscy byli jedno...” wyraził również swoją radość  ze wspólnego śpiewania w Wodzisławiu - katolików i ewangelików na chwałę Bogu, ze wspólnego wznoszenia modlitwy. Bowiem tutaj w Wodzisławiu, naszym rodzinnym mieście, od początku obecności w tym mieście ewangelików, katolicy i ewangelicy żyją ze sobą w zgodzie. Oby dalej Chrystus był z nami. Nabożeństwo ekumeniczne uświetnił piękny występ chóru parafii rzymskokatolickiej. W programie występu znalazły się kolędy bardziej lub mniej znane. Pięknie, a jednocześnie dostojnie brzmiały te kolędy w murach naszej szacownej świątyni, będącej jeszcze w bożonarodzeniowym wystroju. 

 

                                                                   Spotkanie w sali parafialnej

           Po nabożeństwie nasi goście z parafii zostali zaproszeni do sali parafialnej na spotkanie przy kawie i cieście. Spotkanie upłynęło na serdecznych rozmowach i wspólnym śpiewaniu najpiękniejszych kolęd. W tym naszym lokalnym wymiarze stawały się rzeczywistością słowa „aby wszyscy byli jedno”.